Badanie rynku

Blue Idea

>

Badanie rynku

Badanie Rynku
 
Dla naszych Klientów przeprowadzamy badanie rynku, które przyczynić się może do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Nasze działanie prowadzą do rozpoznania konkurencji czy zidentyfikowania grupy docelowej. Zebrane informacje wspomagają czynności związane z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, a także w rozwijaniu aktualnej działalności.   
Naszym celem jest uzyskanie danych dotyczących podstawowych mechanizmów rynkowych tj. podaży, popytu, ceny produktów/usług. To również badanie konkurencji czy preferencji konsumenckich, systemów sprzedaży i sieci dystrybucji. 
Czym się wyróżniamy 
W zależności od potrzeb Klienta tworzymy zespół ekspertów pracujących nad projektem. Badania prowadzimy zarówno w formie desk research, jak i dajemy możliwość wykonania badania poprzez podjęcie próby sprzedaży. Naszym celem jest zdobycie możliwie największej wiedzy o rynku, produkcie i klientach. Dzięki takiemu podejściu oferujemy nie tylko suche dane w Excelu, ale prawdziwą pracą przedstawiciela handlowego w terenie. 
 
 
Case study:
Dla jednego na naszych Klientów przeprowadziliśmy analizę rynku rolniczego pod kątem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Celem było określenie perspektyw rozwoju i możliwości sprzedażowych na terenie Polski. Badanie obejmowało strukturę rynku oraz analizę konkurencji i potencjalnych Klientów. Wykorzystaliśmy metodę desk research, jak również wywiady telefoniczne oraz bezpośrednie. W ostatecznej fazie badania, jeden z naszych przedstawicieli handlowych podjął się próby sprzedaży produktu. 
Na podstawie wyników badań Klient był w stanie poznać możliwości i wyzwania, z jakimi spotka się wprowadzając rozwiązanie na rynek. Zidentyfikowaliśmy najsilniejszą konkurencję, a także najskuteczniejsze metody dystrybucji.
 
Jak wygląda współpraca?
1. Ustalamy cel i zakresu badania:
 • cel badania (po co ono w ogóle jest przeprowadzane np. analiza konkurencji)
 • czas badania (termin badania, jego długość, aktualność pozyskiwanych danych)
 • sposób pozyskania danych (dane ilościowe/jakościowe: dane statystyczne, ankiety, wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne, próba sprzedaży) 
 • typ analizowanych danych (pierwotne - pozyskane pod konkretne badanie / wtórne - dane zebrane w przeszłości w różnego rodzaju opracowaniach)
2. Tworzymy plan raportu i przedstawienie do akceptacji Klienta 
3. Analiza rynku 
4. Wyniki badania wysyłamy w formie raportu
5. Ostatnim etapem jest spotkanie podsumowujące wyniki - omówienie raportu
 
Zebrane informacje w badaniu:
 • Służą za podstawę do podejmowania świadomych decyzji strategicznych firmy
 • Pomagają podjąć decyzje o wprowadzaniu nowego produktu na rynek
 • Ułatwiają projektować strategię produktu, marketingu, sprzedaży
 • Dostarczą wiadomości na temat kluczowej konkurencji
 • Wskazują na aktualne trendy rynkowe
 • Ukazują specyfikę rynku pod kątem szacowanej wielkości oraz struktury a także barier w rozwoju
 • Identyfikują praktyk stosowane w danym sektorze
 • Pozwolą na identyfikację problemów, które mogą pojawić się w trakcie wdrażania projektu

 

 

 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 12 26 77 199 lub mailowo  biuro@blueidea.pl

Nasz zespół

©Copyright 2018.All rights reserved. www by Millenium Studio mapa strony