Co najczęściej podlega audytowi?

Blue Idea

>

Co najczęściej podlega audytowi?

Co najczęściej podlega audytowi?

Zakres obserwacji prowadzonej przez audytora ustalany jest ze zleceniodawcą. Jednak oprócz ściśle wyznaczonych obszarów, audyt obejmuje zwykle całość procesów zachodzących w firmie. W zależności od potrzeby, audyt może skupiać się na procesach dotyczących zarządzania, polityki personalnej, produkcji, marketingu, sprzedaży, czy też kultury organizacyjnej.

Zazwyczaj w pierwszej kolejności audytor określa, w jakim stopniu struktura firmy i procedury organizacyjne, dopasowane są do celów strategicznych przedsiębiorstwa. Konieczne jest zweryfikowanie struktury i wynikającego z niej podziału zadań, decyzyjności i odpowiedzialności. 

Podczas audytu, obserwacji podlegają ludzie pracujący w firmie oraz procesy w niej zachodzące. Analizie może podlegać m. in. jakość realizacji wyznaczonych celów, organizacja czasu pracy, czy też przepływ informacji w firmie. Zgodnie z potrzebami Zleceniodawcy, przedmiotem audytu mogą być: stopień dopasowania, kompetencje i umiejętności Pracownika. Wnioski z przeprowadzonych obserwacji pozwalają na znalezienie rozwiązań bezpośrednio wpływających na efektywność organizacji.

Zespół Blue Idea.

Blue Idea

>

Archiwum 2012

>

Co najczęściej podlega audytowi?

©Copyright 2021.All rights reserved.

projektowanie stron www Ideatree