Employer branding

Blue Idea

>

Employer branding

Employer Branding

 
Budowanie wizerunku w długofalowej strategii
W dobie dzisiejszego wyzwania „rynku Pracownika” niełatwo jest sprostać wszystkim oczekiwaniom Pracowników, utrzymać wewnątrz firmy zaangażowanych Specjalistów i dbać o perfekcyjny zewnętrzny wizerunek. Dlatego chcemy wspomóc Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem. 
Aby udało się wypracować wspólny sukces, nie wystarczy jedynie odpowiedni przekaz medialny. Zmiany muszą najpierw nastąpić wewnątrz samej organizacji. To zmiana filozofii w podejściu do Pracownika. 
 
Wychodząc naprzeciw złożonym procesom, chcemy świadczyć usługę, która będzie zbliżała Przedsiębiorcę do stworzenia stabilnego zespołu, poprawy wizerunku oraz wzrostu obrotów. 
 
Jak wygląda współpraca?
 1. Obserwacja dotychczasowych działań wewnątrz działu (kultura organizacji);
 2. Wywiady bezpośrednie z Pracownikami, analiza satysfakcji i zaangażowania - jako podstawa do stworzenia całej strategii;
 3. Testy psychometryczne mające na celu poprawę komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa;
 4. Zarządzanie talentami – wyłanianie i zarządzanie osobami o ponadprzeciętnych umiejętnościach;
 5. Analiza wizerunku Pracodawcy w Internecie;
 6. Weryfikacja działań Konkurencji pod kątem EB;
 7. Analiza procesu rekrutacji celem uzgodnienia najskuteczniejszych metod;
 8. Zaprojektowanie komunikacji i promocji projektu wewnątrz organizacji na każdym z jego etapów;
 9. Projektowanie celów wizerunkowych spójnych z biznesem i strategią personalną;
 10. Współtworzenie zbioru procedur oraz pomoc w implementacji zaleceń;
 11. Przygotowanie zaleceń dla EB zewnętrznego – wizerunkowego.
 
Skuteczny employer branding oddziałuje na sytuację finansową firmy na dwa sposoby - poprzez obniżenie kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem nowych pracowników, jak i podnosząc produktywność zatrudnionych.
 
Efekty podjęcia współpracy: 
 • Zwiększenie kreatywności Pracowników;
 • Podniesienie produktywności zatrudnionych;
 • Zmniejszenie rotacji;
 • Utrzymanie najlepszych Specjalistów w firmie;
 • Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa;
 • Zwiększenie grona osób zainteresowanych pracą w firmie;
 • Uwiarygodnienie firmy wśród Klientów;
 • Kształtowanie poczucia dumy z pracy w organizacji;
 • Poprawa procesów rekrutacyjnych;
 • Wzmocnienie zaangażowania i lojalności Pracowników;
 • Efekt Hawthorne’a - na wzrost efektywności pracy wpływają nie tylko konkretne zmiany, które poczyniono w przedsiębiorstwie, lecz sam fakt wprowadzania zmian, które mają na celu pomóc Pracownikom. 

 

Zakres proponowanych działań:
 
Komunikacja wewnętrzna:
 • Wsparcie w budowaniu wartości firmy
 • Tworzenie ścieżek komunikacji wewnątrz organizacji
 • Badanie psychometryczne oraz warsztaty dążące do poprawy komunikacji wewnątrz zespołów i między działami;
 • Opracowanie strefy work&lifebalance
 
Wizerunek zewnętrzny:
 • Pomoc w projektowaniu działań CSR
 • Analiza wizerunku pracodawcy w Internecie
 • Weryfikacja działań Konkurencji pod kątem EB
 • Projektowanie celów wizerunkowych spójnych z biznesem i strategią personalną
 • Pomoc w kreowaniu nowego wizerunku na zewnątrz, w mediach, social mediach, za pośrednictwem kontaktu z odpowiednimi agencjami itd. 
 
Rekrutacja i wdrażanie pracownika:
 • Analiza procesu rekrutacji
 • Stworzenie procedury wdrażania pracowników
 • Candidate & Recruiter experience 
 
Zarządzanie zespołem:
 • Ocena wyników pracy
 • Szkolenia i rozwój 
 • Nagradzanie i kultura wyrażania uznania
 • Wewnętrzne systemy motywacyjne
 • Zarządzanie talentami
 • Kultura wyrażania uznania
 
Wsparcie projektowe – proces:
 • Obserwacja działań w firmie Klienta
 • Stworzenie zbioru procedur i zaleceń oraz pomoc w implementacji, dobór kanałów komunikacyjnych
 • Opisowe podsumowanie etapów projektu wraz z listą rekomendacji działań - raport

 

 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 12 26 77 199 lub mailowo  biuro@blueidea.pl

Nasz zespół

©Copyright 2018.All rights reserved. www by Millenium Studio mapa strony