konsulting

Blue Idea

>

konsulting

Konsulting.Doradztwo biznesowe.

Naszym celem jest wspomaganie Klientów w procesie zarządzania firmą oraz doradztwo w zakresie poprawy efektywności prowadzonych działań. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując proponowane działania do potrzeb i oczekiwań Klientów. Nasi Specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami handlowymi oraz w przeprowadzaniu projektów audytowych, zarówno organizacyjnych jak i kompetencyjnych (pracowniczych).

 

W przypadku współpracy w zakresie doradztwa biznesowego nasi Klienci zyskują szczegółową wiedzę dotyczącą mocnych stron firmy oraz obszarów wymagających rozwoju. W wyniku przeprowadzonych przez naszych specjalistów audytów, Klienci zyskują wiedzę dającą możliwość zaplanowania i wdrożenia zmian w konkretnych obszarach firmy. Zmiany te pozwalają wyeliminować procesy powodujące straty w całościowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W swoich działaniach skupiamy się na optymalizacji wszystkich elementów firmy.

 

 

 

Audyt organizacyjny:

1.Definicja obszarów podlegających audytowi. Na tym etapie, wspólnie ze Zleceniodawcą, określamy zakres obserwacji, czyli to na co zwracamy szczególną uwagę. 

2.Przeprowadzenie audytu, czyli obserwacja ustalonego z Klientem obszaru.

3.Przygotowanie raportu oceniającego wskazaną strukturę - mocne i słabe strony

4.Przygotowanie propozycji działań

5.Przygotowanie planu wdrożenia rekomendowanych rozwiązań

6.W ramach indywidualnych ustaleń z Klientem uczestniczenie we wdrożeniu proponowanych zmian.

Model współpracy konsultingowej Blue Idea

 

 

Rozwój kompetencji zawodowych pracownika:

 

Skierowany jest do Pracodawców/Menagerów, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym swoich Pracowników. Jego celem jest wzrost efektywności podejmowanych przez Pracownika działań. Uwzględnia przede wszystkim ocenę kompetencji pracowniczych, wymaganych na konkretnym stanowisku. Przed przeprowadzeniem analizy tworzymy lub aktualizujemy opis stanowiska pracy, dopasowując go do profilu działania Pracownika. Podsumowaniem audytu kompetencyjnego jest raport opisujący mocne strony Pracownika oraz obszary wymagające doskonalenia. W jego wyniku firma zyskuje zmotywowanego i świadomego Pracownika, u którego widać znaczny progres realizowanych obowiązków. 

 

 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 12 26 77 199 lub mailowo  biuro@blueidea.pl

Nasz zespół

©Copyright 2018.All rights reserved. www by Millenium Studio mapa strony