Market research - badanie potencjału produktów IT

Blue Idea

>

Market research - badanie potencjału produktów IT

Market research dla produktów IT

 

Dla naszych Klientów w ramach usługi Consultingu przeprowadzamy badania potencjału produktów IT na rynku.

Analizy typu market research są istotnym elementem wspomagającym działy innowacji czy R&D. Mogą być także pomocne w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych w organizacjach.

 

 

 

     Market research dla IT obejmuje obszary:

 1. Analizy danych internetowych
 2. Spotkań z grupą docelową
 3. Prób sprzedaży
 4. Zebrania informacji opiniotwórczych liderów branżowych

Badanie rynku realizujemy w językach:

 • polski
 • angielski
 • rosyjski
 • francuski
 • niemiecki

 

 

Przykładowe branże, w których przeprowadzaliśmy badania typu market research dla produktów IT to: obsługa klienta, rolnictwo, medyczna, automotive, produkcja czy energetyka.

 

Czym się wyróżniamy?

W zależności od potrzeb Klienta tworzymy zespół ekspertów pracujących nad projektem. Badania prowadzimy zarówno w formie desk research, jak i dajemy możliwość wykonania badania poprzez podjęcie próby sprzedaży. Naszym celem jest zdobycie możliwie największej wiedzy o rynku, produkcie i klientach. Dzięki takiemu podejściu oferujemy nie tylko suche dane, ale rzetelną informację zwrotną z rynku.

 

Jak wygląda współpraca?

 1. Ustalamy cel i zakres badania
 2. Tworzymy plan raportu i przedstawiamy go do akceptacji Klienta 
 3. Analizujemy rynek 
 4. Wysyłamy Klientowi wynika badania w firmie raportu.
 5. Ostatnim etapem jest spotkanie podsumowujące wyniki - omówienie raportu

 

Zebrane informacje w badaniu:

 • Zwiększają świadomość podejmowanych działań biznesowych
 • Pomagają podjąć decyzje o wprowadzaniu nowego produktu na rynek
 • Ułatwiają projektowanie strategii produktu, marketingu czy sprzedaży
 • Dostarczą wiadomości na temat kluczowej konkurencji oraz trendów rynkowych
 • Ukazują specyfikę rynku pod kątem szacowanej wielkości oraz struktury, a także barier w rozwoju

Case study:

Dla jednego z naszych Klientów przeprowadziliśmy analizę rynku rolniczego pod kątem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Celem było określenie perspektyw rozwoju i możliwości sprzedażowych produktu na terenie Polski. Badanie obejmowało strukturę rynku oraz analizę konkurencji i potencjalnych Klientów. Wykorzystaliśmy metodę desk research, jak również wywiady telefoniczne oraz bezpośrednie. W ostatecznej fazie badania, podjęliśmy próby sprzedaży produktu. 

Na podstawie wyników badań Klient był w stanie poznać możliwości i wyzwania, z jakimi spotka się wprowadzając rozwiązanie na rynek. Zidentyfikowaliśmy najsilniejszą konkurencję, a także najskuteczniejsze metody dystrybucji.

 

 

 

 

 

 

 

Consulting w sporcie

©Copyright 2021.All rights reserved.

projektowanie stron www Ideatree