Outsourcing HR

Blue Idea

>

Outsourcing HR

Outsourcing HR

 
Wychodzimy z założenia, że podstawą i jednocześnie warunkiem odniesienia sukcesu w każdym przedsiębiorstwie są ludzie. Bez dobrze funkcjonującego i zmotywowanego Zespołu ciężko podjąć się nawet prostego zadania. 
 
Bazując na naszym doświadczeniu, przygotowaliśmy kompleksową usługę outsourcingu HR. Jest to specjalnie dobrany zestaw działań, które tworząc łańcuch przyczynowo skutkowy, prowadzą do poprawiania wyników naszych Klientów. 
 
Naszym celem jest pomoc Pracodawcom, ale również Pracownikom w podnoszeniu kompetencji oraz dążeniu do wspólnego celu, którym jest rozwój firmy.  
 

Usługa outsourcingu HR obejmuje:

 

 

 

REKRUTACJĘ I BUDOWANIE ZESPOŁÓW

 • Selekcję i rekrutację Pracowników na dane stanowisko w oparciu o szeroki wachlarz narzędzi rekrutacyjnych
 • Badanie psychometryczne stylów myślenia i stylów działania
 • Zarządzanie indywidualnymi talentami Pracowników

 

 

ROZWÓJ I SZKOLENIA

 • Audyt kompetencyjny wraz z tworzeniem i wdrożeniem procesów HR
 • Opracowanie i przeprowadzenie systemu szkoleń dostosowanych do ścieżki rozwoju Pracownika
 • Przygotowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych
 

BUDOWANIE MARKI PRACODAWCY

 • Badanie satysfakcji i zaangażowania Pracowników, w celu monitorowania w organizacji opinii zatrudnionych
 • Przygotowywanie i wdrożenie strategii Employer Branding 
 

ZARZĄDZANIE HR

 • Tworzenie pozafinansowych systemów motywacji Pracowników
 • Przygotowanie mechanizmu wynagradzania
 • Tworzenie procedur wspomagających pracę Pracowników

 

 
Bazując na zdobytym doświadczeniu, oferujemy Państwu profesjonalne kierowanie projektem przez managerów z wieloletnim doświadczeniem, a także wsparcie psychologa oraz trenerów. 
 
Efekty podjęcia współpracy:
 • Skoncentrowanie się na strategii rozwojowej firmy;
 • Ograniczenie czasu i kosztów;
 • Zwiększenie kompetencji pracowników dzięki szkoleniom;
 • Standaryzacja procedur;
 • Wykonanie audytu i analizy przedsiębiorstwa;
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat struktury firmy, ludzi i ich potencjału;
 • Wszystkie działania mają na celu doprowadzenie do wzrostu wyników przedsiębiorstwa;
 • Zmniejszenie fluktuacji Pracowników;
 • Zwiększenie zadowolenia Pracowników;
 • Wzrost spójności działań organizacji z zakresu miękkiego HR wśród kadry zarządzającej.  
 
Case Study:
W ramach usługi konsultingu przeprowadziliśmy dla naszego Klienta szereg działań zmierzających do uporządkowania struktury organizacyjnej. Rozpoczęliśmy od audytu i wywiadów indywidualnych ze wskazanymi pracownikami przedsiębiorstwa. Następnie przeszliśmy do sporządzenia schematu organizacyjnego, co pozwoliło określić ścieżki rozwoju i stworzenie opisów wszystkich stanowisk. Kolejnym krokiem było napisanie dedykowanych do specyfiki firmy procedur, które w realny sposób przyczyniły się do powstania bardziej przejrzystych zasad. 
Dodatkowo pomogliśmy w rekrutacji stworzyliśmy i wdrożyliśmy procedurę rekrutacji. Na koniec współpracy przeszkoliliśmy kadrę menadżerską, tak by samodzielnie mogli zmierzać do wyznaczonych sobie celów, czyli uporządkowania struktury oraz wzrostu wolumenu sprzedaży. 
 
 
 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 12 26 77 199 lub mailowo  biuro@blueidea.pl

Nasz zespół

©Copyright 2018.All rights reserved. www by Millenium Studio mapa strony